Особистості

Укртелеком

Укртелеком
Компанія:
Відкрите акціонерне товариство "Укртелеком"


Процентне співвідношення української та іноземної власності:
100% акцій знаходиться у власності держави.
Форма власності:
Колективна
Рік заснування в Україні:
ВАТ "Укртелеком" утворено 05.01.2000 р.
Сфери діяльності:
Національний оператор електрозв'язку в Україні.
Основні послуги:
- Місцевий телефонний зв'язок.
- Міжміський та міжнародний телефонний зв`язок.
- Надання в оренду каналів зв'язку.
- Доступ до мережі Інтернет.
Історія:
6 квітня 1998 року було зареєстровано Українське державне підприємство електрозв'язку "Укртелеком", створене шляхом реорганізації об'єднання "Укртелеком". В липні 1998 року державні підприємства електрозв'язку, які входили до складу об'єднання "Укртелеком", було реорганізовано в регіональні дирекції та інші відособлені підрозділи, що набули статусу філій Українського державного підприємства електрозв'язку "Укртелеком". Було створено вертикальні організаційні структури з експлуатації первинної мережі зв'язку; з експлуатації місцевих мереж зв'язку та радіофікації; з обслуговування споживачів та продажу послуг. На сьогоднішній день у складі підприємства функціонують 30 філій ( в т.ч. 27 регіональних дирекцій). В червні 1999 року розпочалася корпоратизація Укртелекому за загальною схемою перетворення державних підприємств на акціонерні товариства. Цей процес було завершено 27 грудня 1999 року підписанням Акту оцінки цілісного майнового комплексу Українського державного підприємства електрозв'язку "Укртелеком" та Наказу Державного комітету зв'язку та інформатизації України про перетворення державного підприємства "Укртелеком" у відкрите акціонерне товариство.
5 січня 2000 року було зареєстровано відкрите акціонерне товариство "Укртелеком", що є правонаступником Українського державного підприємства електрозв'язку "Укртелеком". Засновником ВАТ "Укртелеком" є Держава в особі Державного комітету зв'язку та інформатизації України.
Кількість основних телефонних апаратів, які належать "Укртелекому" складає 8164,5 тис. од., в тому числі 6971,5 тис. од. у населення.
Кількість персоналу (в еквіваленті повної зайнятості) складає 125,1 тис. чол.
Укртелеком не займається виробництвом засобів зв'язку.
Серед нових технологій, впроваджених протягом останнього часу слід зазначити: Frame Relay, ISDN, послуги доступу до мережі Інтернет.
Пріоритетні напрямки розвитку:
Пріоритетним напрямком діяльності "Укртелекому" є задовільнення потреб населення, підприємств та установ в послугах зв'язку, а також створення та розвиток загальноукраїнської інфраструктури галузі зв'язку, зокрема розвиток первинної мережі шляхом будівництва магістральних цифрових волоконно-оптичних та радіорелейних ліній зв'язку.


Пошук© Телеком Клуб 1998-2009. Усі права захищені.